Tag Archives: U Aung Htoo

salai-tin-maung-oo-01

“ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး က်ဆံုးသည့္ နွစ္ေလးဆယ္ျပည့္ေန ့အမွတ္တရ”

  ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂၆) ရက္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသမိုင္းတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အားအျပတ္သားဆံုး ဆန္ ့က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး က်ဆံုးခဲ့သည့္ နွစ္ေလးဆယ္ျပည့္သည့္ေန ့ ျဖစ္သည္။   ဒီမိုကေရစီေရးသို ့အသြင္းကူးေျပာင္းေနျပီ ဟူ၍ လူထုအေတာ္မ်ားမ်ားက ထင္မွတ္မွားေနၾကခ်ိန္ ဤနွစ္ ဤလအတြင္းမွာပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အခိုင္အမာရွိေနေသးေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သာဓက တခုကို အမွတ္မထင္ ေတြ ့ျမင္လိုက္ၾကရသည္။ ယင္းမွာ သီေပါ ေစာ္ဘြားစ၀္ၾကာဆိုင္ ၏ ေၾကကြဲဘြယ္ ဘ၀အတၱဳပၸတၱိအား ရိုက္ကူးထားသည့္ Twilight Over Burma ရုပ္ရွင္ျပခြင့္အား ျငင္းပယ္ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။   ဆလိုင္းကိုတင္ေမာင္ဦး နွင့္ စ၀္ၾကာဆိုင္ တို ့နွစ္ဦး၏ ဘ၀ကိုနိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား

U Aung Htoo

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၂၀) – ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း

ျမန္မာတြင္ ဆိုရိုးစကား နွစ္ခုရွိသည္။ တခုမွာ “ေျမွာ္လင့္တံုး ေက်ာ့ဆံုးလာေခ်ျပီ။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မိမိေျမွာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာ ခ်စ္သူ ေရာက္ရွိလာျပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေျမွာ္လင့္သည့္ အတိုင္းျဖစ္လာျပီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ၀မ္းေျမာက္စြာရည္ညႊန္းသည့္ သေဘာကို ဆိုလုိသည္။ အျခားတခုမွာ “တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ က ငွက္ေပ်ာေတာထဲက ထြက္လာတယ္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္စိုးမည့္ မင္းေလာင္းသည္ ေကာင္းကင္မွေန၍ တိမ္ကိုစီးကာ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ျပည္သူလူထုကေျမွာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ ့တြင္မူမင္းေလာင္းသည္ေျမျပင္ ငွက္ေပ်ာေတာ ထဲမွေနကာ ေလးဘက္ေထာက္ျပီး ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပ်က္မႈကို ေဖၚက်ဴးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ . ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ “ေျမွာ္လင့္တံုး ေက်ာ့ဆံုးလာျခင္း” ျဖစ္သလား၊ “တိမ္ၾကားမင္းေခါင္” ဇာတ္ခင္း ေနျခင္း ျဖစ္သလားဟူသည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရႈေဒါင့္မွ

U-Aung-Htoo-Federal-Law-Academy

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအကယ္ဒမီမွ ဥပေဒအလုပ္သင္မ်ား ေခၚယူျခင္း

      ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ ့တြင္ တည္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ အကယ္ဒမီတြင္ ဥပေဒ အလုပ္သင္ (Law Internship) အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို ့ခ်ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။   (၁) ဖက္ဒရယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ စစ္မွန္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတို ့ အတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္။ . (၂) “ဗဟိုျပည္ေထာင္စုသို ့လႊဲအပ္ေသာ အာဏာမ်ားမွလြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။” (Member states of the

U Aung Htoo

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၉) – မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (အပိုင္း – ၅)

. ပထမတခုမွာ ေနာက္ခံ ဥပေဒအေဆာက္အအံု (Background Legal Framework) ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ ့စည္းပံုတည္ရွိမေန။ ယခု ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု တည္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို အရိပ္မဲၾကီးထိုးေနမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။ . ဒုတိယတခုမွာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစား(Proportion of Representation) ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသား ညီလာခံတံုးကပင္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ ့အေနျဖင့္ အမည္နာမ အတိအက်တပ္ကာ တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ၁၅၀ အထိသတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္။ ၄င္းတို ့ သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ အခိုင္အမာမဲ (Solid Voting) ျဖစ္သည္။ . ဆက္လက္ေရတြက္ပါမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦးအနက္

U Aung Htoo

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၁၉) – မျငိမ္းခ်မ္းနိုင္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (အပိုင္း – ၄)

. NLD သမတ ၏ ေနာက္မွာ ကာခ်ဳပ္က ေသနတ္နွင့္ေထာက္ထားမည္။ သမတ၏ အာဏာကို ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုနွင့္ ကန္ ့သတ္ထားခံရျပီးလည္းျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ယခုတဖန္ လႊတ္ေတာ္ေရာ NLD အစိုးရကိုပါ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္က ထပ္မံ၍ထိန္းခ်ဳပ္ထားခံလိုက္ရသည့္ အေျခအေနသို ့ေရာက္သြားပါမည္။ . သို႔ျဖစ္ပါက NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရသည္ လူထုအတြင္း သာမန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား လည္ပတ္ေစရန္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တို ့လုပ္ရံုသာရွိသည္။ တကယ္တန္းအားျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေပၚေပါက္ေစရန္ အုတ္ျမစ္ခ်နိုင္မည့္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း၊ တည္ဆဲ မတရား ဖိနွိပ္သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို ့ကို လုပ္ေဆာင္နုိင္ဘြယ္မရွိေတာ့ပါ။ . တျခမ္းပဲ့