Category Archives: မီဒီယာကဏၭစုံ

aljazeera

႐ုပ္သံမွတ္တမ္း – ျမန္မာ့ အေျပာင္းအလဲ အလ္ဂ်ာဇီရာ၏ Inside Story

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕ႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ျပင္ဆင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ-သမၼတ စာရင္းတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံး၌ NLD မွ တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိျပီး စစ္ဘက္မွ တင္သြင္းသူ တစ္ဦးျဖင့္ ေပါင္း (၃) ဦးမွ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ (၅) ႏွစ္တာ သမၼတ သက္တမ္းအား တာဝန္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။   (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအရ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း သမၼတအား ေနာက္ကြယ္မွ မည္သို႕ တာဝန္ယူ

Dr. MgZarni (from Google)

The Lady and the Boat Rides [in Burma/Myanmar]

  Maung Zarni – TRANSCEND Media Service   Brother, be kind, she is in a bind. Nazi Aye Maung has gagged her from ever mentioning “the word Rohingya from your mouth” unless she is prepared to lose Rakhine support in Arakan. Against her presidential ambitions, Myanmar generals have unleashed Ma Ba Tha, i.e., Association for

amazing-iranian-mosque-3

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း – အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနား ထည္ဝါလွပေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ၾကီးမားမ်ားျပားစြာ တည္ရွိရာ အီရန္ႏိုင္ငံ (Iran) ရွိ ခန္႕ညားထည္ဝါလွေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအား အီရန္ ဓာတ္ပုံပညာရွင္ မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီ (Mohammad Reza Domiri Ganji) မွ စုစည္း ႐ိုက္ကူးထားသည္တို႕အား CNN သတင္းဌာနမွ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းအသြင္ တင္ဆက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။   အီရန္ႏိုင္ငံမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္ေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ အလွအား သိရွိခံစားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီက ဆိုသည္။     ဓာတ္ပုံပညာရွင္ မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီမွာ အသက္ (၂၄)ႏွစ္ အရြယ္သာ ရွိေသးျပီး ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္ သင္ၾကားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။     မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီ

genocide_agenda

အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး “Genocide Agenda” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ဆက္

အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ “Al Jazeera Investigates – Genocide Agenda” အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္း သုတ္သင္မႈ၏ အဓိက တာဝန္ရွိသူမွာ ဗမာအစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ျပီး စစ္တပ္အတြင္းမွ စတင္ကာ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သင္တန္းေပးေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ရုပ္/သံ သတင္းတင္ဆက္ထားသည္။   ယခင္ကလည္း အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ “Al Jazeera Investigates : The Hidden Genocide” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အား လူမ်ိဳးတုန္း သုတ္သင္မႈ မွတ္တမ္းအား ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည္။ အလားတူ ျမန္မာမြတ္စလင္တို႕အေပၚ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအားလည္း အယ္လ္ဂ်ာဇီယာ ၏ “Inside Story” အစီအစဥ္အတြင္း

2015-rohingya-03

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း – (၂၀၁၅) အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုတို႕၏ အေျခအေန

(၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး နီးကပ္လာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖိႏွိပ္ခံ ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုတို႕၏ ဘဝအေျခအေနမွာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း Freedom House အဖြဲ႕မွ သတင္းသမား Russell Raymond က ရုပ္ပုံသတင္း တင္ဆက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆုံးရွုံးခဲ့ရျပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕က ၎တို႕ လိုအပ္ေနသည္မွာ လြတ္လပ္မႈျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္မႈမရရွိေသးဘဲ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အစားအစာ အကူအညီတို႕ရရွိရန္မွာ မလြယ္ကူဟု ဆိုသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ အသြင္ကူးေျပာင္းျပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕မွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။