သီဟိုဠ္ကြၽန္းက မြတ္စလင္တို႕ရဲ့ အေျခအေန – အပိုင္း (၁)

 

The Map of Sri Lanka

 

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ (Sri Lanka) သည္ ေတာင္အာရွေဒသ အိႏၶိယတိုက္ငယ္ (Indian subcontinent) ၏ ေတာင္ဘက္ကမ္း႐ိုးတမ္း အိႏၶိယသမုဒၵယာ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ကြၽန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာအေခၚ သီဟိုဠ္ကြၽန္းဟု ထင္ရွားျပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ေစလုံ (Ceylon) ဟု ေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ျပီး ေတာင္ဘက္တြင္မူ ေမာ္လဒိုက္ကြၽန္းစုမ်ားႏိုင္ငံ (the Maldives) တည္ရွိသည္။

 

 

လူမ်ိဳးမ်ား

 

လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ျပည္နည္ ၉ ခု ရွိကာ ခ႐ိုင္ ၂၅ ခု ထပ္မံ ခြဲျခားထားသည္။

 

ႏိုင္ငံ၏ လူအမ်ားစုမွာ စင္ဟာလီ (Sinhalese) လူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ (Theravada Buddhism) ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူနည္းစုမ်ားအနက္ တမီလ္ (Tamils) လူမ်ိဳးမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

 

တိုင္းရင္းသား ေဝဒ (aboriginal Vedda) လူမ်ိဳးအပါအဝင္ မိုအာ (Moors)၊ ဘူဃာ (Burghers)၊ ကာဖီ (Kaffirs)၊ မေလး (Malays) စေသာ လူနည္းစုမ်ားလည္းရွိသည္။

 

စင္ဟာလီ လူမ်ိဳး ၇၄ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႕၊ တမီလ္ လူမ်ိဳး ၁၂ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ႏွင့္ မူအာလူမ်ိဳး ၇ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ရွိသည္။

 

ထင္ရွား ျမိဳ႕ေတာ္

 

သစ္ၾကပိုးေခါက္

ရီပါဘလစ္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္၍ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ အုန္းသီး၊ ရာဘာ တင္ပို႕လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး သစ္ၾကပိုးေခါက္မွာမူ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ မူရင္းထြက္ရွိရာျဖစ္သည္။

 

ႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ‘သီရိဂ်ာရ ဝါဒီနပူရ ေကာ့တီ’ (Sri Jayawardenapura-Kotte) ျဖစ္ျပီး ကိုလံဘိုျမိဳ႕ (Colombo) မွာ အၾကီးဆုံးႏွင့္ အထင္ရွားဆုံးျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

 

 

လြတ္လပ္ေရး

 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ျပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ (Self Rule) ဓနသဟာႏိုင္ငံအမ်ားအဖြဲ႕ဝင္ (Commonwealth of Nations) ဒိုမိနိယမ္ (Dominion) အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ကာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ရီပါဘလစ္ (Republic) သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္ ရုံးသုံး ဘာသာစကားမ်ားမွာ စင္ဟာလာ (Sinhala) ႏွင့္ တမီလ္ (Tamil) ၂ မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

 

ယဥ္ေက်းမႈ

 

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းရွိေသာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ‘အိႏၶိယသမုဒၵယာ၏ ပုလဲ’ (The Pearl of the Indian Ocean) ဟု ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားျပီး ကမ႓ာ့အျမန္ဆုံး စီးပြါးေရး တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (the fastest growing economies) အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

 

ဘာသာတရားမ်ား

 

အၾကမ္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႕၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႕ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႕ အသီးသီးရွိသည္။

 

အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ၇ ရာစုတြင္ အာရပ္ကုန္သည္မ်ားမွတဆင့္ စတင္ေရာက္ရွိစဥ္ခဲ့ျပီး အာရပ္အႏြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ မူအာလူမ်ိဳးမ်ား၊ မေလးလူနည္းစုမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး တမီလ္မြတ္စလင္ (ျမန္မာအေခၚ က်ိဳလီယာ) အေျမာက္အမ်ားလည္းရွိသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အေရအတြက္ ၅၀၀၀ ခန္႕ ရွိသည္။

 

ကိုလံဘိုျမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ ဂ်မီအုလ္အလ္ဖာ အနီေရာင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

 

၁၆ ရာစုတြင္ ခရစ္ယာန္ ေပၚတူကီမ်ား ေရာက္ရွိလာျပီး အာရပ္ႏြယ္ဝင္ မူအာမြတ္စလင္မ်ားမွာ ဖိႏွိပ္ကြပ္မ်က္ခံရသျဖင့္ အေျမာက္အမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရသည္လည္း ရွိခဲ့သည္။

 

 

လင္းယုန္နက္ (ျခေသၤ့ျမိဳ႕ေတာ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published.