ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးမွ ျမန္မာအစိုးရကို ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျပီ

TheinSein-03

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအထူးအၾကံေပးအရာရွိ (Special Adviser on the Prevention of Genocide) အာဒမၼာဒီယမ္ (Adama Dieng) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစတစ ပိုမိုဆိုးရြား စြာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လိုက္ျပီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားမတူကြဲျပားမႈကို ရိုေသေလးစားျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ကို တိုးတက္လာေစေၾကာင္း အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

 

လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းအားတားဆီးရုံသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအားရွာေဖြေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ထိုသို႕ မေျဖရွင္းပါက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ဤသို႕ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအားအဆုံးသတ္ေစရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အနာဂတ္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဆိုးရြားဖြယ္ရွိသည္ဟု မစၥတာအာဒမၼာဒီယမ္ သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

 

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအထူးအၾကံေပးအရာရွိ အာဒမၼာဒီယမ္

 

ဆက္လက္ျပီးမစၥတာအာဒမၼာဒီယမ္က ျမန္မာအစိုးရမွ အတိတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ယခုတြင္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ လက္သည္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ အေလးအနက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားစြာ ျပသရမည္ျဖစ္ျပီးလက္ရွိ အႏၲရယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ ဟုေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

 

ကိုးကား – UN News Center

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.