မဇၩိမသတင္း – ရိုဟင္ဂ်ာအေရး ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္လာ ေဆြးေႏြးဦးမည္

 

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာေနၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး မစၥတာ ဆူရာေပါင္း (Surapong Tovichakchaikul) ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း လာေရာက္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ဝန္ၾကီး၏ လက္ေထာက္ ဂ်ဴလာေပါင္း (Jullapong Nonsrichai) လာေရာက္ကာ ျမန္မာ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈ တစံုတရာ မရခဲ့၍ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ၾကီး၏ ေနာက္ဆက္တြဲခရီးစဥ္
ျဖစ္ေပၚလာရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းတရပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

 

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူရင္းေနရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွေသာ္လည္းေကာင္း မေရရာလွေၾကာင္း ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္ဟု ဂ်ဴလာေပါင္းက ဆူရာေပါင္းကို အစီရင္ခံထားသည္။

 

လတ္တေလာ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁,၄၀၀ အတြက္ ခိုလံႈခြင့္ ေျခာက္လသာ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ မူလဇာတိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈတစံုတရာကို အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသည္။

 

မစၥတာ ဆူရာေပါင္းသည္ ကမၻာ့ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC)အဖြဲ႔ဝင္ထဲမွ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ သံကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးအား ဦးေဆာင္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ယာယီခိုလံႈေနၾကသည့္ စံခလခရိုင္သို႔ ၾကာသပေတးေန႔က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 

ဤရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူလႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို စစ္ေဆးရာတြင္ ကူညီရန္ႏွင့္ အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ေအဂ်င္စီ (UNHCR)ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးက ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုသည္။

 

Source: Mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published.