႐ုပ္သံမွတ္တမ္း – ျမန္မာ့ အေျပာင္းအလဲ အလ္ဂ်ာဇီရာ၏ Inside Story

aljazeera

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕ႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ျပင္ဆင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ-သမၼတ စာရင္းတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံး၌ NLD မွ တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိျပီး စစ္ဘက္မွ တင္သြင္းသူ တစ္ဦးျဖင့္ ေပါင္း (၃) ဦးမွ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ (၅) ႏွစ္တာ သမၼတ သက္တမ္းအား တာဝန္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

(၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအရ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း သမၼတအား ေနာက္ကြယ္မွ မည္သို႕ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္မည္ ဆိုသည္အား အလ္ဂ်ာဇီရာ (Aljazeera) သတင္းဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားအား အတြင္းက် သုံးသပ္တင္ျပေသာ “Inside Story” အစီအစဥ္ျဖင့္ တင္ဆက္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္အတြင္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သုံးသပ္သူ မစၥတာ ဆမ္ဇာရီဖီ၊ ဧရာဝတီ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္စြာမိုးႏွင့္ Free Burma Coalition အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္တို႕၏ အျမင္မ်ားအား တင္ဆက္ထားသည္။

 

အစီအစဥ္ အျပည့္အစုံအား ၾကည့္႐ႈရန္

 

[youtube -5-JnKuMoHU]

ကိုးကား – အလ္ဂ်ာဇီရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published.