ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း – အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနား ထည္ဝါလွပေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား

amazing-iranian-mosque-3

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ၾကီးမားမ်ားျပားစြာ တည္ရွိရာ အီရန္ႏိုင္ငံ (Iran) ရွိ ခန္႕ညားထည္ဝါလွေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအား အီရန္ ဓာတ္ပုံပညာရွင္ မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီ (Mohammad Reza Domiri Ganji) မွ စုစည္း ႐ိုက္ကူးထားသည္တို႕အား CNN သတင္းဌာနမွ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းအသြင္ တင္ဆက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

အီရန္ႏိုင္ငံမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္ေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အီရန္ႏိုင္ငံရွိ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ အလွအား သိရွိခံစားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီက ဆိုသည္။

 

 

ဓာတ္ပုံပညာရွင္ မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီမွာ အသက္ (၂၄)ႏွစ္ အရြယ္သာ ရွိေသးျပီး ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္ သင္ၾကားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

 

 

မုဟမၼဒ္ဂန္ဂ်ီ ဓာတ္ပုံဆိုင္ရာ အယူအဆ အေတြးအျမင္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။

 

 

သူ႕အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံရွိ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအား ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ရန္ စိတ္ကူးအား (၂၀၀၈) ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

 

 

ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးစဥ္ ကာလ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအတြင္း ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရး ပစၥည္းအစုံအလင္အား သယ္ယူခြင့္အား ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ ရုံးမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရျခင္း အစရွိေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

 

 

ကိုးကား – CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published.