အိႏၵိယ-မြတ္စလင္သန္းႂကြယ္သူေဌး ရက္ေရာမႈအမ်ားဆုံးစာရင္း အဆင့္ (၄) ခ်ိတ္

Global Industry Outlook 3:  Azim H. Premji

အိႏၵိယႏိုင္ငံ (India) ဘန္ဂေလာျမိဳ႕ (Bangalore) ရွိ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီ Wipro Limited ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ အိႏၵိယ-မြတ္စလင္ သန္းႂကြယ္သူေဌး အဇင္းမ္ ပရာမ္ဂ်ီး (Azim Premji) မွာ လူသားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းမႈတြင္ ကမ႓ာ့အဆင့္ (၄) ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း စီးပြါးေရး သုေတသီအဖြဲ႕ Wealth-X ႏွင့္ Business Insider တို႕ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

 

အဇင္းမ္ ပရာမ္ဂ်ီးမွာ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) ဘီလီယံအား လူသားအက်ိဳးျပဳ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းထားျပီး ျဖစ္သည္။ လႉဒါန္းမႈ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္ (Microsoft) တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္ (Bill Gates) က နံပတ္ (၁) ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနျပီး ဒုတိယေနရာတြင္ ဝါရန္ဘူေဖး (Warren Buffett) ႏွင့္ တတိယေနရာမွာ ေဂ်ာ့ဂ်္ဆိုေရာ့စ္ (George Soros) ျဖစ္သည္။

 

ကမ႓ာ့အရက္ေရာဆုံး လႉဒါန္းသူမ်ားစာရင္း အဆင့္ (၆) ေနရာတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ (Saudi Arabia) အစၥလာမ္မစ္ဘဏ္ Al-Rajhi  သူေဌး ဆူလိုင္မာန္ အဗၺဒူလ္အဇီးဇ္ (Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi) ျဖစ္သည္။ ေဖ့ဘြတ္တည္ေထာင္သူ မာ့က္ ဇူကာဘက္ (Mark Zuckerberg) မွာ အဆင့္ (၁၃) ေနရာတြင္ ရွိသည္။ အရက္ေရာဆုံးစာရင္း (၁) မွ (၂၀) အတြင္းမွာ ကြန္ျပဴတာ သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္၊ စီးပြါးေရးပညာရွင္မ်ား အမ်ားစုျဖစ္သည္။

 

အဆင့္ (၁) မွ (၂၀) အထိ လႉဒါန္းသူမ်ား၏ လႉဒါန္းမႈ ပမာဏမွာ ကန္ေဒၚလာ (၁၀၆.၈) ဘီလီယံခန္႕ ရွိျပီး လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ၊ လူ႕ေဘာင္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးတို႕အတြက္ လႉဒါန္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ကိုးကား – DNAIndia

Leave a Reply

Your email address will not be published.