ေမာ္ရစ္႐ွပ္ သမၼတအျဖစ္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး သိပၸံပညာ႐ွင္ အမီနာအား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္

Ameenah-Gurib-Fakim-Mauritius-01

 

 

အထင္ကရ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး သိပၸံပညာ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ အမီနာ ဂူရိဘ္-ဖာကင္ (Ameenah Gurib-Fakim) အား ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံ (Mauritius) ၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

 

အိႏၵိယသမုဒၵရာ (Indian Ocean) အတြင္း၌႐ွိေသာ ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံ၏ ပါလီမန္က အမီနာအား သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈကုိ ၾကာသပေတးေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး အမီနာသည္ ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ အမ်ဳိးသမီး သမၼတအျဖစ္ သမုိင္းမွတ္တမ္း ၀င္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သူမအား သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈကုိ အတိုက္အခံပါတီကပါ ေထာက္ခံမဲ ထည့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ (British) မွ (၁၉၆၈) ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိခဲ့ၿပီး ဓနသဟာယအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္႐ွိေနခဲ့ရာ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္အထိ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မ Queen Elizabeth II က ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္အား (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ရပ္တန္႔ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံဦးေသွ်ာင္ေနရာတြင္ သမၼတရာထူးျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း တည္႐ွိေနေသာ္လည္း အာဖရိကတိုက္ (Africa) အနီးတြင္ တည္႐ွိေနသျဖင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 

လူဦးေရအားျဖင့္ (၁.၃) သန္းခန္႔႐ွိၿပီး အာဖရိက၏ အခ်မ္းသာဆုံးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရသည္။

 

အမီနာ ဂူရိဘ္-ဖာကင္သည္ ေမာ္ရစ္႐ွပ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ Centre for Phytotherapy Research (CEPHYR) ၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၿပီး ၎သုေတသနဌာနမွာ အလွကုန္မ်ား၊ အစားအစာ အဟာရႏွင့္ ေဆး၀ါးကုထုံးမ်ား၌ သဘာ၀အပင္မ်ား အသုံးခ်မႈအား စူးစမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဌာနျဖစ္သည္။

 

ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ၏ Exeter ႏွင့္ Surrey တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ရ႐ွိထားၿပီး ေမာ္ရစ္႐ွပ္တကၠသုိလ္ (Mauritius University) ေအာ္ဂင္းနစ္-ဓာတုေဗဒဌာန၏  ဌာနမွဴးလည္းျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

 

 

ကိုးကား – AFP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.